nmiyushk: (Я)
[personal profile] nmiyushk
Снідаємо. В дітей манна каша. Сидять, мріють, не їдять, чекають, коли в мене здадуть нерви і я їх погодую. Кажу до чоловіка: "Уявляєш, в моєї ЖЖ-подруги з Австралії ([livejournal.com profile] lakryca Привет тебе, Наташенька!) хлопчик такий, як Настя, дівчинці - рочок і вони самі їдять суп, а мама, навіть може собі дозволити вийти з кухні. Правда, мала при цьому встигла напитися води з вази, але ж їдять самі". Через кілька секунд кажу Насті: "Донечко, їж! Лялічка менша від тебе на два рочки і їсть сама", а Саша: "А зачем она напилась воды с вазы?". Я аж кавою поперхнулась, от вміє дитина вловити суть і звести все нанівець.
Беруся вже за чоловіка. У нас завтра подорож намічається Карпатським трамваєм, а він не горить бажанням їхати, боїться застудитися. Кажу: "А от моя ЖЖ-подруга зі Львова ([livejournal.com profile] nadozvilli Доброго ранку, Наталочко!) їздила туди ж ранньою весною навіть з дитиною і дуже задоволена. Чоловік похмуро: "Я если туда и доберуся, то сяду в вагон с мотором".
Оскільки кількість каші в тарілках не зменшується, використовую останній аргумент. "Дітки, будьте слухняні, їжте, от ельфи, які допомагають Діду Морозу, і ангелики, які допомагають Святому Миколаю, дивляться на вас". Саша: "Мама, ты не правильно говоришь, надо говорить "янгол" (це вже, мабуть, якусь пісеньку розучували на ансамблі).
От так і живемо :) Дві мови, подвійні подарунки на Миколая і на Новий рік, подвійні традиції. Але разом нам дуже добре!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nmiyushk: (Default)
nmiyushk

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 11:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios