nmiyushk: (Default)
[personal profile] nmiyushk
 Думала, чи варто тут писати цей пост, але колись я дізналася про фестиваль від френдеси з Дніпра, тож тепер може хтось дізнається від мене.
"Чілдрен Кінофест" проводиться вже четвертий рік поспіль. Цього року він охопить 20 міст України. У Львові він проходитиме з 27 травня до 4 червня, у деяких містах почнеться з 26 травня.
Покази на ньому безкоштовні. У Львові вони відбуватимуться в "Планеті кіно" в ТРЦ "Форум" на ранкових сеансах (о 10.00).
Щоб потрапити на покази, потрібно з 15 травня зареєструватися на сайті. Для цього я раджу ознайомитися з програмою вже, щоб знати, який фільм Ви захочете подивитися. Фестиваль сімейний, тому вітається перегляд фільмів діток разом з батьками.
Якщо збирається організована група дітей, її треба зареєструвати до 14 травня в координатора зі свого міста.
У Львові координатор - я.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nmiyushk: (Default)
nmiyushk

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:11 am
Powered by Dreamwidth Studios